รู้จัก กองทุนประกันวินาศภัย คืออะไร ? ช่องทางช่วยเหลือ กรณีบริษัทประกันปิดกิจการ

รู้จัก กองทุนประกันวินาศภัย คืออะไร ? ช่องทางช่วยเหลือ กรณีบริษัทประกันปิดกิจการ

ล่าสุดบริษัทประกันภัยเจ้าใหญ่อย่าง บริษัทเอเชียประกันภัย และบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย (เดอะวัน ประกันภัย) ได้ถูกคปภ.เพิกถอนใบอนุญาต ทำให้ คปภ.ต้องนำเงินจาก กองทุนประกันวินาศภัย หรือ กปว. ไปจ่ายให้กับประชาชน ที่ยื่นเคลมประกันภัยโควิดจากทั้งสองบริษัท และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเงินนั้นใกล้หมดแล้ว เพราะทางคปภ. เล็งหาเงินกู้กว่าหมื่นล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายคืนประชาชน งานนี้เราจึงพาทุกท่านมาทำความเข้าใจ และทำความรู้จักเกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย คืออะไร ? แล้วถ้ากองทุนวินาศภัยส่งจดหมายมาทำอย่างไร ได้วงเงินเท่าไหร่  ? สามารถติดต่อและเช็คสถานประกัน เบอร์โทรได้ที่ไหนบ้าง The Thaiger ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากทุกท่านแล้ว

กองทุนประกันวินาศภัย คืออะไร ?

กองทุนประกันวินาศภัย หรือ กปว. คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) มีผลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทที่รับประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งยังเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

อีกทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกัน และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เอาประกันภัย ว่าหากบริษัทที่รับประกันเกิดล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขึ้นมา และมีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ก็ยังคงมีเงินจากกองทุนประวินาศภัยคอยช่วยเหลือและชดใช้ให้แทนนั่นเอง

กองทุนประกันวินาศภัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยมีผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินผู้รับผลประโยชน์ และ ผู้รับประกันภัย คือ บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อรับประกันต่อความเสียหายต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยรถยนต์ ภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นต้น

หลักการสำคัญของการประกันวินาศภัย ก็คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นวินาศภัยก็ต่อเมื่อเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการถูกรถชนได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็น ค่ารถนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียเวลา ความเสียหายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเสียหายที่คำนวณเป็นเงินได้ทั้งสิ้น จึงถือว่าเป็นวินาศภัย ส่วนความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินเป็นจำนวนเงินเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงได้ ไม่ถือว่าเป็นวินาศภัย เช่น การสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะของบุคคล เป็นต้น

ประกันวินาศภัย เอาเงินมาจากที่ไหน ?

บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 0.25 ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับ เพื่อสะสมเป็นเงินสำรองในกองทุนสำหรับให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต อีกทั้งทางกองทุนประกันวินาศภัยยังได้รับเงินมาจากอีกหลายช่องทาง เช่น

เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของสำนักงาน คปภ.

เงินที่ได้รับตามมาตรา 58 (ค่าสินไหมทดแทนพ้นอายุความ)

เงินที่ได้รับตามมาตรา 80/3 (เงินที่บริษัทต้องส่งเข้ากองทุน)

เงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 80/4 (ค่าปรับที่บริษัทไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุน)

เงินค่าปรับตามมาตรา 111 หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายแล้ว

เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้มอบให้

ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

ทั้งนี้หากบริษัทไม่ส่งเงินเข้ากองทุน จะต้องเสียค่าปรับ และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเนื่องจากฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ในการเช็คสถานะ ของผู้เสียหายจากการปิดกิจการของกองทุนประกันโควิด ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ยื่นคำทวงหนี้อาคเนย์ประกันภัย, เดอะวันประกันภัย, ไทยประกันภัย กองทุนประกันวินาศภัยได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

กองทุนวินาศภัย ให้ความคุ้มครองต่อเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ไม่เกินมูลค่าจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้ตามกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องของการล้มละลาย หากมูลค่าของการเอาประกันชำระหนี้ทั้งหมดรวมกันเกิน 1 ล้านบาท เจ้าหนี้จะมีสิทธิได้รับเงินชำระหนี้เพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น

สามารถติดต่อร้องเรียนความเสียหาย ลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ กปว. กรณีการปิดกิจการ ยื่นคำทวงหนี้อาคเนย์ประกันภัย, เอเชียนประกันภัย, เดอะวัน ประกันภัย, ได้ทั้งหมด 5 ช่องทาง ได้แก่

กองทุนประกันวินาศภัย / กปว. (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) เบอร์ 0-2791-1444

สำนังาน คปภ. ผ่านระบบสายด่วน เบอร์ 1186

สำนังาน คปภ. ผ่านระบบส่วนกลาง เบอร์ 0-2515-3995 ถึง 0-2515-3999 ต่อ 0

สำนังาน คปภ.ภาค และสำนังาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เบอร์โทร 02-108-8399

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป